Koncerna “AkzoNobel” darbības pamatā vienmēr ir bijusi atbildība par vides aizsardzību. Šis princips ir ārkārtīgi svarīgs, lai mūsu uzņēmuma darbība arī turpmāk būtu sekmīga un lai labums būtu gan sabiedrībai, gan planētai kopumā.